08-02-2021

Eventyrlige ZIP Halo neopixels v2

I denne reviderede version af forløbet "Eventyrlige neopixels" benyttes funktioner til styring af lyset mhp. at forenkle elevernes adgang til at lave deres egen lyssætning.

Se under "Forløb" - "Tværfagligt"