Matematik

En række let tilgængelige forløb, hvor eleverne arbejder eksperimenterende med micro:bit i matematikundervisningen på mellemtrinnet og evt. udskolingen
De fleste forløb kan gennemføres inden for ca. 2 lektioner, og de fleste kræver ikke ekstraudstyr.

Links til forløbene

Variabler og beregninger 
Talvariaber bruges til at opbevare talværdier, der bl.a. kan benyttes i beregninger.
Forløbet demonstrerer, hvordan man arbejder med disse helt grundlæggende ting på micro:bitten.
Link til materialet

Tællere og betingelser 
Tællere er vigtige. De bruges i rigtig mange sammenhænge. Derfor er det vigtigt, at man kender nogle grundregler ift. at arbejde med dem.
Der laves en tæller, der kan styre lysstyrken i micro:bittens display.
I forløbet kommer vi desuden omkring betingelser, der også er en afgørende vigtig struktur i programmering. 
Link til materialet

Byg en regnemaskine 
Prøv at lave en regnemaskine med micro:bitten og vurdér, hvor godt den fungerer.
Et materiale på DR's Ultra:bit website.
Link til materialet

Radiofunktionen i matematikken 
Micro:bittens radiofunktion kan også bruges i matematiktimerne.
Her ser vi på, hvordan den kan udnyttes til fælles optællinger i klassen.
Link til materialet

Tilfældighed 
Tilfældighedsfunktionen er en både populær og vigtig funktion, der selvfølgelig kan benyttes i matematikundervisningen.
I dette forløb introduceres tilfældighed og spil, hvor vi også prøver at lave en falsk mønt! 
Link til materialet

Tilfældighed med resultatopsamling 
Eleverne skal undersøge, hvordan micro:bitten kan gennemføre mange kast med en mønt og lave optælling på resultatet.
Link til materialet

Den enarmede tyveknægt
Eleverne undersøger mulige udfald og sandsynligheder ift. en enarmet tyveknægt med 3 "ruller" hver med 3 billeder.
Derefter programmeres tre micro:bits, så de sammen fungerer som en enarmet tyveknægt. Eleverne kan nu gennemføre forskellige eksperimenter for at undersøge, om deres beregninger er korrekte.
Hvis der afsættes tid, kan eleverne forbedre programmet.
Velegnet i slutningen af mellemtrinnet og i udskolingen
Link til materialet

Talmaskinen
Der bruges to micro:bits til forløbet.
Med den ene micro:bit vælges et tal. Når det ønskede tal er valgt, trykkes på knap A+B og tallet sendes videre til den anden micro:bit.
I den anden micro:bit ændres det valgte tal med en "hemmelig" regnefunktion og resultatet vises. Brugeren skal teste forskellige tal for at finde ud af, hvordan den "hemmelige" funktion er lavet.
Micro:bitten med talmaskinen er monteret med en ZIP Halo Neopixelring, så man kan lave et lille lysshow med den, før talresultatet vises. Neopixelringen programmeres med talrækker, der udmønter sig i flotte lysmønstre.
Link til materialet

Det går lynhurtigt 
Eleverne måler på, hvor hurtigt micro:bitten gennemløber løkker med forskellige matematikfunktioner.
Bagefter prøver de eksempler på, hvordan den store fart kan udnyttes i matematikken (f.eks. i arbejdet med tilfældighedsforsøg).
Et materiale på DR's Ultra:bit website.
Link til materialet

Micro:bitten som tabel- og gangetræner 
Nogle idéer til, hvordan micro:bitten kan bruges til disse formål.
Link til materialet

Vaterpas og vinkelmåler 
Eleverne eksperimenterer med micro:bittens accelerometerfunktion for at afklare, om micro:bitten kan fungere som vaterpas og vinkelmåler.
Et materiale på DR's Ultra:bit website.
Link til materialet

NY Matematik i servomotoren
En 360 grader servomotor er en motor, der meget præcist kan dreje rundt til vinkler i området 0 - 360 grader.
Der gemmer sig faktisk en masse matematik i sådan en motor.
Dette forløb er en fornyet og forenklet version af det oprindelige forløb herunder.
I materialet benyttes micro:bit, et Nezha board til styring, en servomotor og nogle få lego byggeelementer.
Link til materialet

Matematik i servomotoren
En 360 grader servomotor er en motor, der meget præcist kan dreje rundt til vinkler i området 0 - 360 grader.
Der gemmer sig faktisk en masse matematik i sådan en motor.
I dette materiale kan I finde nogle forslag til forsøg med motoren.
I materialet benyttes micro:bit, et Nezha board til styring, en servomotor og lego byggeelementer.
Link til materialet

Lav løbelys med tællerløkker
Eleverne eksperimenterer med løkkefunktioner for at skabe spændende løbelysmønstre.
"Brug matematikken til at styre elektronikken."
Link til materialet

Tryl med løkker - og lav spændende dekorationer
Et lille overskueligt emne der kan afvikles på 2 lektioner. Velegnet til matematik, da der bl.a. arbejdes med tælleløkker, tilfældighed og koordinatsystemet.
Link til materialet

Tæl med ZIP Halo neopixelringen
Eleverne eksperimenterer med tællerløkker og talfølger for at skabe flotte lysmønstre med ZIP Halo neopixelringen.
Link til materialet

Advarselslys - se mig! 
Her eksperimenterer eleverne med at tiltrække opmærksomhed ved at lave forskellige lysmønstre på micro:bitten og evt. på en Zip Halo neopixel ring, hvis skolen råder over dette.
I eksperimenterne arbejder eleverne med tællerløkker for at skabe effekterne, og de skal have godt styr på micro:bit lysdiodernes koordinater i displayet. Anvendt matematik.
Et materiale på DR's Ultra:bit website.
Link til materialet
 

Spil - Ekstra idéer
Materiale lavet til interesserede elever i Østerhåbskolens 4. klasser
Link til materialet 

Spil - Flere ekstra idéer
Materiale lavet til interesserede elever i Østerhåbskolens 4. klasser
Link til materialet

Opfind dine egne spil (Nyt forår 2024)
Materialet viser nogle forslag til, hvordan man kan lave spil med micro:bit og lego. Derefter skal eleverne selv færdigudvikle deres spil.

Til lego spillene benyttes et Nezha board og Lego Mindstorms sæt 9797.

Benyttet i 5. - 6. årgang på Østerhåbskolen.
Link til materialet