Naturfag

Naturfag er her defineret som fysik/kemi, geografi og biologi i udskolingen.
Som udgangspunkt er forløbene lavet med henblik på, at eleverne kan eksperimentere med micro:bits i naturfagene, men der er også medtaget nogle forløb, der nok ikke vil blive gennemarbejdet i praksis men til gengæld kan bruges som afsæt for en snak om fysiske fænomener.

Nogle af forløbene kræver tilkøb af ekstraudstyr.

Links til forløb

Vandraket acceleration
Måling af acceleration på en vandraket.
Link til forløbet

Spiring, fotosyntese og belysningen
Hvordan påvirker lys og lysets farver spiring og fotosyntese?
Smart Greenhouse Kit er et minidrivhus, hvor måling og styring kontrolleres af en micro:bit.
I dette forløb benyttes adgangen til at styre lys og vanding til at lave forsøg med, hvordan belysningen påvirker spiring og fotosyntese af karse.
Materialet beskriver, hvordan minidrivhuset kan klargøres og programmeres til at styre lys og vanding.
Herefter skal eleverne selv undersøge, hvordan forskellige farver påvirker spiring og fotosyntese, så de kan formulere "de gode spørgsmål" samt planlægge og gennemføre forsøg, der besvarer spørgsmålene.
Ekstraudstyr: Smart Greenhouse Kit
Link til forløbet

Luftens tryk
I forløbet benyttes enviro:bit til målinger af lufttryk.
Eleverne lærer om luftens tryk, om sammenhænge mellem lufttryk og vejr og de lærer om, hvordan luftens tryk aftager med højden. Enviro:bitten muliggør, at eleverne kan måle på luftens tryk og registrere trykændringer både ift. tid og højde.
Ekstraudstyr: Enviro:bit
Link til materialet
Link til materiale benyttet på Østerhåbskolen 

Tryk- og højdeforskel 
Enviro:bitten bruges til at måle trykforskelle i forskellige højder på skolen. Trykforskellene bruges til at beregne højdeforskellene.
Forløbet giver eleverne en sjov introduktion til arbedet med tryk, og de erfarer, hvordan man med små ændringer i programmeringen kan få micro:bitten til at bearbejde og vise data på forskellige måder.
Link til materialet

Lufftryk og højde 
En fremragende video udarbejdet af Gunnar Lund, der på en fin måde demonstrerer logning af lufttryk data med micro:bitten.
Man går eller kører en tur med en enviro:bit. Data for lufttrykket logges undervejs på turen.
Når man kommer hjem, overføres lufttryk data til en micro:bit tilsluttet en computer og et regneark. Nu kan ændringerne i lufttrykket vise højdeforskellene på turen.
Ekstraudstyr: Envirobit
Link til forløbet 

Lysets farver 
Enviro:bit bruges til at måle lysets sammensætning af farverne rød, grøn og blå (RGB).
Eleverne analyserer farvesammensætningen i kunstlys og i sollys, og de lærer om, hvordan belysning i hjemmet og på arbejdspladsen bør vælges.
Til sidst eksperimenteres med farvegenkendelse. Et rigtig fint eksempel på, at eleverne skal indsamle, analysere og bruge data for at lave en løsning.
Ekstraudstyr: Enviro:bit
Link til materialet

Markrobotter 
Kom med på et besøg hos en landmand og på Bygholm Landbrugsskole for at høre om digital teknologi i landbruget nu og i fremtiden. Se den markrobot, som Bygholm kører forsøg med lige nu (2022).
Prøv derefter selv at eksperimentere med digital billedgenkendelse og plantegenkendelse.
Og lav evt. en model af en markrobot med micro:bit, Smart AI lens, lego m.m.
Et spændende indbilk i en mulig fremtid for landbruget, hvor danske virksomheder er med til at sætte en dagsorden.
Fremragende fællesfagligt emne.
Link til første del af videovejledningen

Jordskælvssimulatoren (Nyt april 2023)

Jordskælvssimulatoren simulerer (efterligner), hvordan et højhus bringes i svingninger p.gr.a. et jordskælv.

Svingningerne i toppen af tårnet måles med en micro:bit. Derefter hænger man et pendul op i toppen af tårnet for at dæmpe svingningerne.

Forsøgene demonstrerer nogle af de fysiske grundprincipper man arbejder ud fra, når man i jordskælvstruede områder forsøger at sikre bygninger mod sammenstyrtning.

Spændende fællesfagligt emne.
Link til materialet

Farvesorteringsrobotten
Et bud på et forløb, der kan bruges i fysik/kemi eller evt. tværfagligt i udskolingen.
Eleverne skal arbejde med farvegenkendelse med enviro:bit, hvorefter de med et nezha board, en servomotor og lego byggeelementer laver en farvesorteringsrobot.
Gennem egne eksperimenter erfarer de, hvordan procesrobotter fremstilles i et samarbejde mellem digitale og mekaniske teknologier.
Forløbet bør suppleres med et besøg hos en virksomhed, der kan vise rigtige procesrobotter og give anledning til en snak om spændende erhvervsuddannelser.
Forløbet er lavet som en videovejledning i tre dele med links til micro:bit programmer og link til notesark, der skal bruges ift. eksperimenter med farveanalyse.
Link til første videovejledning - Herfra linkes til de to øvrige.

Støjmåling med enviro:bit 
Enviro:bit bruges til at måle støjniveauet i klassen i forskellige situationer.
Eleverne skal analysere de indsamlede data og bruge dem til at lave et program, der kan fungere som "klassens støjvagthund" og give et passende varsel, når støjniveauet bliver for højt.
Ekstraudstyr: Enviro:bit
Link til materialet

Fartmåling med Lego og micro:bit
Vejledningen demonstrerer, hvordan man kan måle fart med en micro:bit, et wukong board, 2 stk Elecfreaks Hunt sensorer og lidt Lego.
Ekstraudstyr: Wukong board, 2 stk. Elecfreaks Hunt sensorer, lidt Lego
Link til videovejledning

Wappsto:bit og temperatur
Når micro:bitten tilsluttes en wappsto:bit, får micro:bitten forbindelse til et netværk, så data kan sendes til wappsto:bit websitet wappsto.com.
På websitet kan brugerne vise og logge data sendt fra micro:bitten.
I dette forløb demonstrerer tre enkle eksempler, hvordan micro:bittens temperaturmålinger kan vises og logges på forskellige måder:
1a. Enkel visning og logning af temperatur
1b. Vise temperatur med viserinstrument og niveau med tekst
2. Vise og logge temperaturer fra to micro:bits
Forløbet kan bruges som et "kom godt i gang med wappsto:bit" forløb. Herefter vil det give god mening at bruge wappsto:bitten til at vise målinger fra f.eks. enviro:bit.
Ekstraudstyr: wappsto:bit
Link til materialet

Lufttryk - BMP-280 og wappsto:bit
BMP-280 er en sensor, der kan måle lufttryk. Den kan forbindes til en Wappsto:bit og en Micro:bit. Ved hjælp af en række forsøg vises hvorledes lufttrykket afhænger af højde, vejr, temperatur og rumfang. Man kan også se, hvordan trykket påvirkes af strømmende luft. 
En videovejledning udarbejdet af Gunnar Lund.
Ekstraudstyr: BMP-280 og wappsto:bit
Link til materialet

Måling af UV lys
Ved hjælp af en Gator UV-sensor og en Wappsto:bit med tilhørende Micro:bit vises en række forsøg med UV-lys. Hvor meget dæmper solfaktor, glas og solbriller for UV-stråling, og hvordan ændrer UV-niveauet sig dagen igennem?
En videovejledning udarbejdet af Gunnar Lund.
Ekstraudstyr: Gator UV-sensor og wappsto:bit
Link til materialet

Visualisere data 
Data kan visualiseres eller vises på mange måder: Som talværdier, som grafer, som ikoner, som et udslag med en viser, som farver o.s.v.
Metoden til visualisering afhænger af, hvad visningen skal bruges til.
Derfor er det en god idé, hvis man har kendskab til forskellige metoder til visualisering af data fra micro:bitten, så man har mulighed for at vælge den bedste metode.
Visualisere data med micro:bit
Visualisere data med ZIP Halo neopixelring
Visualisere data med servomotor 

H.C. Ørsted og micro:bitten
For 200 år siden gennemførte HC Ørsted det forsøg, der viser sammenhængen mellem elektricitet og magnetisme.
I dette store forløb fortælles om Voltas, Ørsteds og Faradays opdagelser.
Eleverne får mulighed for at måle på de kendte forsøg med micro:bitten.
Og der fortælles om nogle af de opfindelser, der fulgte i kølvandet af opdagelserne og hvilken betydning de har for vores hverdag.
Materialet er rimelig teksttungt, da vi har ønsket at skabe et ordentligt overblik over historien.
Brug evt. præsentationen til et fælles afsæt i klassen og udvælg derefter de elementer, som eleverne skal arbejde med.
Forløbet er udarbejdet sammen med Gunnar Lund.
Link til materialet  
Link til Jan Oechles materiale omtalt på side 18  
Link til præsentation

Stroboskopet
Hvorfor ser det ud som om et hjul kører baglæns på en filmoptagelse? Dette og andre spørgsmål kan "belyses" gennem forsøg med en stroboskoplampe.
Gunnar Lund har lavet en stroboskoplampe med micro:bitten og demonstrerer i videoen, hvordan man kan lave forskellige forsøg med stroboskopet.
Bemærk. Der er i beskrivelsen taget højde for, at blinkfrekvensen kun kan ændres i området 30 - 100 Hz, da frekvenser fra 14 - 30 Hz kan stimulere epilepsianfald iflg. epilepsiforeningen.
Link til video 

Ultrasonisk levitation eller magi med micro:bit 
Gunnar Lund har endnu en gang tryllet med micro:bitten.
Denne gang styrer micro:bitten nogle ultralydstranducere (arbejder med frekvensen 40 kHz), der skaber stående bølger med energi nok til at fastholde små flamingokugler i bølgernes knudepunkter.
Et imponerende forsøg der på en helt speciel måde demonstrerer lydbølgers egenskaber.
Det kræver en del forberedelse af forberede og udføre forsøget, men se videoen sammen med klassen mhp. en snak om stående lydbølger.
Link til video 

Logge data i micro:bitten 
Gunnar Lund har eksperimenteret med datalogning i micro:bitten.
Overførsel af data fra micro:bitten til computer gennemføres med en windows computer med enten Termite eller Tera term installeret.
I det ene forløb måles accelerationen ved det frie fald.
I det andet forløb måles vejrdata fra en enviro:bit.
Link til YouTube video "Den vægtløse micro:bit"
Link til YouTube video "Vejret og micro:bit"