Elektronik og micro:bit

Materialerne i dette menupunkt er alle udarbejdet med henblik på at inspirere arbejdet med elektronik og micro:bitten.

Som udgangspunkt er forberedelse til forløbene nok så omfattende, at de ikke vil blive brugt i "den almindelige undervisning", men forløbene kan måske inspirere valgfagslærere.

Materialerne under overskriften "Eksperimenter med elektronik og micro:bit" sigter mod et niveau, der svarer til fysik/kemi undervisningen i 7.-9. klasse.

Materialerne under overskriften "Inspiration til micro:bit og elektronikken" er udarbejdet mhp. inspiration til interesserede micro:bit brugere.

Eksperimenter med elektronik og micro:bit

Elektronik er i dag normalt pakket ind i chips, der hver skjuler tusindvis af komponenter.
Ser man nærmere på indholdet af en chip, viser det sig, at der kun benyttes få typer komponenter, der kombineres og forbindes på forskellige måder for at opnå de egenskaber, som den enkelte chip har.

Her gennemgåes nogle af de vigtigste elektroniske komponener i forløb, der giver eleverne mulighed for at eksperimentere med komponenterne og eksperimentere med komponenterne forbundet til micro:bitten.
Forløbene er udarbejdet med henblik på arbejdet med elektronik, digital styring og programmering i fysik i 7. - 9. klasse.

Kort introduktion til materialet

Lysdioder og modstande (Nyt feb. '19)
Forløbet er opdelt i 3 delforløb, der bringer eleverne rundt om
- Lysdioder, modstand, variabel modstand, parallelforbindelse og serieforbindelse
- Spændingsmåling og ohms lov
- Styring af lysdioder med micro:bitten, analog og digital teknik og PWM

Kort lærerinfo
Link til materialet

Transistoren (Nyt marts '19)
Forløbet er delt op i 4 delforløb, der bringer eleverne rundt om
- Transistoren som kontakt
- Styring med LDR (lysfølsom modstand)
- Styre transistortrin med micro:bit
- Spændingsdeling og micro:bitten
Når materialet er gennemarbejdet, kan de specielt interesserede elever med fordel arbejde videre med videopræsentationen "Motorstyring med micro:bit" 
Link til materialet

Kort lærerinfo
Link til materialet

Kondensatoren (Nyt april '19)
Forløbet er delt op i 4 delforløb, der bringer eleverne rundt om
- Simpel op- og afladning
- Kondensatoren og transistortrinnet
- Måle og styre op- og afladning med micro:bit
- Den astabile multivibrator
Når materialet er gennemarbejdet, kan de specielt interesserede elever med fordel arbejde videre med videopræsentationen "Micro:bit og kondensatorer" og "Ambulancelyde med micro:bit".
Link til materialet

Kort lærerinfo
Link til materialet

Inspiration til micro:bit og elektronikken

En række videopræsentationer der demonstrerer micro:bitten i forskellige sammenhænge.

Alle videopræsentationer er udarbejdet af Gunnar Lund, der er tidligere IT konsulent i Vejle kommune.

PIR sensoren (Nyt september 2020)
En PIR sensor er en sensor, der kan registrere kropsvarme. Derfor kan sensoren registrere, når en person nærmer sig.
Gunnar Lund har arbejdet med sensoren HC-SCR501. Han demonstrerer og forklarer i videoen, hvordan man kan få sensoren til at fungere sammen med en micro:bit.
Der gives forskellige eksempler på, hvad sensoren kan benyttes til.
Link til videopræsentationen

Ambulancelyde med micro:bit 
Videoen viser hvorledes man kan lave en sirene med en Micro:bit. Sirenens tonehøjde kan styres af en spænding på P1. En varierende spænding frembringes ved hjælp af et potentiometer, vådt papir, en LDR samt modstand og kondensator.
For at lave forsøgene skal man bruge to Micro:bits med batteri, prøveledninger, en 1kΩ modstand, en 100kΩ modstand, en 470µFkondensator, en LDR-modstand, et 10kΩ potentiometer samt en buzzer eller en hovedtelefon.
Link til videopræsentationen

Motorstyring med micro:bit 
Videoen beskriver hvorledes en Micro:bit kan styre både omdrejningsretning og fart på en almindelig motor. Undervejs berøres både spændingsdeling, transistorer og princippet i H broen.
Link til videopræsentationen

Talsystemer og micro:bit 
I videoen gennemgås 2-talssystemet og 16-talssystemet ved hjælp af Micro:bit. Undervejs omtales begreber som bits, bytes og hex.-filer. Man kan lave øvelserne ved hjælp af 2 evt. 3 Micro:bits med batterier.
Link til videopræsentationen

Micro:bit og kondensatorer 
En gennemgang af kondensatoren og demonstration af kondensatorens egenskaber.
Demonstration af hvordan én micro:bit oplader og aflader en kondensator, mens en anden micro:bit logger spændingen på kondensatoren, så man kan afbilde spændingskurven grafisk.

Ultralyd og micro:bit 
En spændende gennemgang af, hvordan micro:bitten kan styre en ultralydssender og opbygning af en ultralydsmodtager, der også kan kobles sammen med en micro:bit.
I forløbet repeteres bl.a., hvad lydbølger er, og Gunnar demonstrerer, hvordan ultralydsenhederne kan påvise interferensmønstre.

En fin gennemgang af, hvordan man kan lave et høreprøveprogram med micro:bitten.
Begreber som frekvens, analog indstilling af periode og duty cycle forklares i videoen.
Link til videopræsentationen