Nezha og micro:bitten

Nezha breakout boardet giver micro:bitten adgang til en række sensorer og aktuatorer (motorer, servomotorer, lysdioer) i Elecfreaks PlanetX serie.
PlanetX seriens materialer er konstrueret, så de er nemme at bygge sammen med lego eller lego kompatible byggeelementer.

Dermed har Elecfreaks skabt materialer, der giver brugerne nem adgang til at eksperimentere med mekanik og digital måling og styring.

Under dette menupunkt placeres forskellige materialer, der kan inspirere arbejdet med Nezha boardet, micro:bitten og lego kompatible byggeelementer.

Intro til Nezha Inventor's kit 
Nezha Inventor's kit for micro:bit giver brugerne nem adgang til at lave en masse eksperimenter med mekanik og digital måling og styring.
Sættet indeholder et Nezha board, der skaber forbindelse mellem micro:bit og sættets indhold af sensorer og aktuatorer (motorer, servo og lysdioder).
Desuden indeholder sættet et større antal lego kompatible byggeelementer.
Elecfreaks folkene har udarbejdet 37 såkaldte cases til understøttelse af sættet. De 37 cases er fint dokumenteret med tegninger, videovejledninger og program eksempler.
Jeg har valgt at lave denne lille "kom godt i gang" intro for at tilbyde en dansksproget introduktion til materialet, som jeg mener fortjener opmærksomhed fra både skoler og private brugere af micro:bit.
Link til materialet

Intro til Nezha boardet
Korte vejledninger med små programeksempler til Nezha boardet, motor, 360 graders servomotor, tracking sensor og afstandssensor.
Tracking sensoren bruges normalt til at få en buggy til at følge en sort linje, men her demonstreres det, at den kan bruges til meget andet.
De pågældende komponenter er valgt til denne introduktion, fordi de er valgt som en form for Nezha "startpakke" på Østerhåbskolen.
Vejledningen indeholder forslag til små konstruktioner med byggeelementer fra "Lego Mindstorms sæt nr. 9797".
Link til materialet

Tivolimaskiner
Forslag til en række "tivolimaskiner", som eleverne kan lave, hvis de arbejder under temaet Tivoli: Karrusel, gynge, vippe, lykkehjul og frit fald.
Alle konstruktioner benytter en enkelt motor. Nogle elever vil sikkert helst selv finde på, men her er inspiration til de elever, der skal hjælpes på vej.

En nem og sjov indgang til arbejdet med styring af motorer i lego konstruktioner.
I vejledningen benyttes byggeelementer fra "Lego Mindstorms sæt nr. 9797".

Link til materialet

Nem buggy
Byg en enkel buggy og fjernstyr den med en anden micro:bit.

Der lægges op til præcisionskørsel, gearing med forskellige tandhjul, montering af et "skubbe værktøj" og et forsøg med et "vippesæde" til en passager.
Masser af muligheder med enkle midler.
I vejledningen benyttes byggeelementer fra "Lego Mindstorms sæt nr. 9797".

Link til materialet

Matematik i servomotoren
En 360 grader servomotor er en motor, der meget præcist kan dreje rundt til vinkler i området 0 - 360 grader.
Der gemmer sig faktisk en masse matematik i sådan en motor.
I dette materiale kan I finde nogle forslag til forsøg med motoren.
I materialet benyttes micro:bit, et Nezha board til styring, en servomotor og lego byggeelementer.
Link til materialet

Start med buggy
Byg en buggy.
Buggyen programmeres til at gennemkøre forskellige ruter.
Derefter er der forskellige forslag til, hvordan man kan arbejde videre. Man kan f.eks. lave en fjernstyring til buggyen med en ekstra micro:bit.  
Vejledningen indeholder forslag til konstruktion med byggeelementer fra enten "Lego Mindstorms sæt nr. 9797" eller "Nezha Inventor's Kit".
Link til materialet

Buggy med servo
Nogle idéer til, hvordan man kan udstyre buggyen med en servomotor og lave nogle værktøjer, der håndteres med den fjernstyring, der også fjernstyrer selve buggyen.
Vejledningen indeholder forslag til konstruktion med byggeelementer fra "Lego Mindstorms sæt nr. 9797".
Link til materialet

Buggy med hæve-sænke servo
Et forslag til hvordan man kan lave en hæve-sænke servo.

I denne vejledning er senderen programmeret, så man kan ændre micro:bittens følsomhed, når den tiltes for at dirigere højre-venstre og frem-tilbage.
Vejledningen indeholder forslag til konstruktion med byggeelementer fra "Lego Mindstorms sæt nr. 9797".
Link til materialet

Redningsrobotten

Lav en fjernstyret redningsrobot, der kan flytte lego elementer ("klippeblokke", "vandbeholdere" og måske "kemisk affald") på en stor kørebane.

Forløbet er udarbejdet til elever i 5.-6. klasse, der gerne vil eksperimentere lidt ekstra med micro:bit og lego.

Materialet viser forslag til præsentation og afvikling af emnet med afsæt i materialerne "Start med buggy" og "Buggy med hæve-sænke servo". 

Link til materialet

En autonom buggy
Her defineres en autonom buggy som en selvkørende buggy, der er i stand til at undgå forhindringer.
Afstandssensoren registrerer forhindringer foran buggyen, så den kan programmeres til at undgå forhindringerne.
Vejledningen indeholder forslag til konstruktion med byggeelementer fra "Lego Mindstorms sæt nr. 9797".
Link til materialet

Sæt sensorer på din buggy
Vi arbejder videre med buggyen.
Først udstyres buggyen med en track sensor, så den kan følge en linje.
Derefter udstyres den også med en afstandssensor, der åbner for, at der på enkel vis kan laves mange spændende eksperimenter.
Til sidst udstyres buggyen også med en servomotor, der giver mulighed for at arbejde med forskellige håndteringsværktøjer.
Vejledningen indeholder forslag til konstruktion med byggeelementer fra enten "Lego Mindstorms sæt nr. 9797" eller "Nezha Inventor's Kit".
Link til materialet

Forsøg med remskiver
I dette forløb kan man først lære noget om, hvordan remskiver blev brugt i værksteder i gamle dage.
Derefter laves en "prøvebænk", der giver mulighed for at eksperimentere med remskiver.
Ved at bruge forskellige remskiver eksperimenteres med at sætte rotationshastigheden op og ned.
Der laves en "gearkasse", som forvandles til en maskinhammer, der kan trækkes af en elmotor og en micro:bit.
Vejledningen indeholder forslag til konstruktion med byggeelementer fra enten "Lego Mindstorms sæt nr. 9797" eller "Nezha Inventor's Kit".
Link til materialet

For sjov robotter
Hvis eleverne skal udtænke og konstruere en "for sjov robot", udfordres deres kreativitet og deres rumlige og teknologiske tænkning.
Derfor kan det give mening at arbejde med "for sjov robotter" i fagene.
I dette forløb vises to eksempler på "for sjov robotter": "Den sociale robot" og "Den digitale sprællemand".
Materialet kan bruges, hvis nogle elever savner inspiration til at bygge en robot.
Vejledningen indeholder forslag til konstruktion med bygge elementer fra "Lego Minstorms sæt nr. 9797".
Link til materialet

Mønstergenkendelse med Smart AI Lens 
Med Smart AI Lens får man adgang til at eksperimentere med mønstergenkendelse, farvegenkendelse og ansigtsgenkendelse.
Arbejdet med materialet giver indblik i de muligheder og udfordringer, der ligger i denne form for kunstig intelligens. Og så kan det give afsæt for en debat om etikken ift. brug af ansigtsgenkendelse.
Vejledningen indeholder forslag til konstruktion med bygge elementer fra "Lego Minstorms sæt nr. 9797".
Link til materialet

Gearkasse og kran
Videoen viser, hvordan man kan lave en gearkasse af Nezha-sættet, og hvordan man kan måle omdrejningstallet med en sensor.
Til sidst ombygges konstruktionen til en kran, der kan illustrere fænomenet drejningsmoment.
Konstruktionen er bygget med dele fra "Nezha Inventor's Kit"
Link til videovejledningen

En selvkørende bil
Gunnar Lund har lavet en videovejledning, der viser, hvordan man kan lave en servostyret bil, der "oplæres" til at gennemkøre en bestemt rute. Når ruten er indlært, kan den gennemkøres, så tit man ønsker det.
Bilen er bygget med dele fra "Nezha Inventor's Kit"
Link til videovejledningen

Robotter med Nezha og Micro:bit
Videoen viser, hvordan man kan bygge forskellige, primitive robotter med Nezha Inventor´s kit for micro:bit. Robotterne kan lære nogle bevægelser, som de senere kan gentage ud fra data, der gemmes i Micro:bitten. Ud over Nezha-sættet skal man bruge en Micro:bit - helst version 2, samt en ekstra servomotor.
Vejledningen må siges at være "for trænede brugere", men den kan sikkert inspirere elever, der ønsker at beskæftige sig med robotter.
Robotterne er bygget med dele fra "Nezha Inventor's Kit"
Link til videovejledningen